Date Time
The Kozlowski FamilyKozlowski
# Time
 1 Mon Aug 30, 2021 9 Second Chin Up
 2 Mon Aug 23, 2021 128 Jumping Jacks
 3 Sun Aug  1, 2021 All Hail the Whistleblower